Tìm người thân

MS15642: Hà Viết Ký tìm chú Hà Văn Bảo

Họ và tên: Hà Văn Bảo

Tên cha: Hà Viết Vịnh, tức Cử

Tên mẹ: Phạm Thị Bài

Tên anh-chị-em: Ái, Thạo và Tú Con

Năm thất lạc: 1938

Hà Viết Ký, cháu ông Hà Văn Bảo

Gia đình mong biết tin ông Hà Văn Bảo, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Hà Viết Vịnh, tức Cử và Phạm Thị Bài. Các em là Ái, Thạo và Tú Con.

Năm 1938, ông Hà Viết Bảo sang Thái Lan lập nghiệp. Năm 1958, ông Hà Viết Bảo có nhờ người về Hải Dương tìm gia đình nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]