Tìm người thân

MS11690: Hà Văn Mưu tìm anh Hà Văn Hứa

Họ và tên: Hà Văn Hứa

Năm sinh: 1930

Tên cha: Hà Văn Xúy

Tên mẹ: Trần Thị Phấn

Năm thất lạc: 1945

Ông Hà Văn Mưu đăng ký tìm anh trai Hà Văn Hứa, sinh khoảng năm 1930. Bố mẹ là hai cụ Hà Văn Xúy và Trần Thị Phấn.

Năm 1945, ông Hứa ở với dì Út để giữ con cho dì, Một hôm, ông làm vỡ nồi cơm của dì nên ông bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay. Khoảng năm 1947- 1949, người làng ra Hà Nội kiếm sống thì gặp ông Hứa đi làm bồi cho Pháp nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]