Tìm người thân

MS16432: Hà Thị Xuân tìm cô Hà Thị Lan

Họ và tên: Hà Thị Lan

Tên cha: Hà Văn Điền

Tên mẹ: Nguyễn Thị Kim

Tên anh-chị-em: Hà Thị Mua, Hà Văn Chi, Hà Văn Chí và Hà Thị Lan

Năm thất lạc: 1968

Bà Hà Thị Lan lúc trẻ

Gia đình mong biết tin bà Hà Thị Lan, sinh khoảng năm 1925. Quê Bình Trị Thiên. Thân sinh là hai cụ Hà Văn Điền và Nguyễn Thị Kim. Các chị là Hà Thị Mua, Hà Văn Chi, Hà Văn Chí và Hà Thị Lan.

Trước năm 1954, gia đình bà Hà Thị Lan vào Phú Yên lập nghiệp. Năm 1954, bà Lan đi tập kết ra Bắc. Bà Lan liên lạc với gia đình đến năm 1968 thì mất liên lạc đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *