Tìm người thân

MS16230: Hà Thị Thông tìm bạn Dương Thị Ánh Đào

Họ và tên: Dương Thị Ánh Đào

Năm thất lạc: 1982

Bà Dương Thị Ánh Đào lúc trẻ

Bà Hà Thị Thông đăng ký tìm bạn Dương Thị Ánh Đào, quê Bình Trị Thiên.

Năm 1978, bà Hà Thị Thông nhập ngũ, thuộc đơn vị 100 đoàn 200, quân khu 4. Trong thời gian này, bà Thông quen thân với bà Dương Thị Ánh Đào, quê Bình Trị Thiên. Năm 1982, cả hai người cùng xuất ngũ. Sau đó hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư từ. Sau đó do nhiều lần thay đổi địa chỉ, thư từ liên lạc gián đoạn nên cả hai mất liên lạc với nhau cho đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *