Tìm người thân

MS16092 : Hà Thị Ngọc Lan tìm gia đình dì Nguyễn Thị Lịch

Họ và tên: Nguyễn Thị Lịch

Tên cha: Nguyễn Văn Quế

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh

Năm thất lạc: 1979

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Lịch, sinh khoảng năm 1936. Quê Yên Bái. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Quế và Nguyễn Thị Thanh. Chồng là Ngô Thế  Quang. Hai con là Thanh Uyên và Thế Siêu. Dì là cụ Nguyễn Thị Đồng.

Trước năm 1954, gia đình cụ Nguyễn Văn Quế từ Yên Bái chuyển xuống Hà Nội sinh sống. Năm 1954, gia đình cụ Quế di cư vào miền Nam. Năm 1979, cụ Nguyễn Thị Đồng vào thăm gia đình cụ Quế một lần. Sau đó, bà Lịch cùng bố mẹ sang Mỹ sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *