Tìm người thân

MS16253: Hà Thị Kim Loan tìm cha Sammy Asuncion

Họ và tên: Sammy Asuncion

Năm thất lạc: 1969

Chị Hà Thị Kim Loan

Chị Hà Thị Kim Loan đăng ký tìm cha Sammy Asuncion, sinh năm 1945, Quê Philippine.

Trước năm 1968, bà Hà Thị Đức làm việc tại sân bay Gò Quánh, Bình Định. Sau đó, bà Đức lập gia đình với ông Sammy Asuncion, người Philippine. Năm 1968, bà Đức sinh con gái, đặt tên là Hà Thị Kim Anh. Năm 1969, ông Sammy Asuncion đưa mẹ con bà Đức sang Philippine, nhưng khi ra sân bay thì ông Sammy Asuncion bị bắt, rồi bị trục xuất khỏi Việt Nam, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *