Tìm người thân

MS21845: Hà Thị Kim Liên tìm gia đình

Họ và tên: Hà Thị Kim Liên

Năm thất lạc: 1964

Bà Hà Thị Kim Liên, sinh năm 1964, đăng ký tìm gia đình

Bà Hà Thị Kim Liên

Theo thông tin bố nuôi là cụ Hà Duy Phương kể lại. Trước năm 1968, bà Hà Thị Kim Liên được mẹ ruột gửi vào Nhà dòng ở Huế. Năm 1968, cụ Hà Duy Phương làm y tá trong trại lính ở Huế, đến Nhà dòng, nhận bà Liên làm con nuôi và đưa về Đức Trọng, Lâm Đồng sinh sống, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]