Tìm người thân

MS13715: Hà Thị Bình tìm con trai tên Khúc Em

Họ và tên: Khúc Em

Năm sinh: 1966

Năm thất lạc: 1973

Ảnh bà Bình

Bà Hà Thị Bình đăng ký tìm con trai tên Khúc Em, sinh năm 1966, tại Quảng Nam. Thất lạc năm 1973, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng. Cha là ông Lê Tấn Tám.

Đầu tháng 02/1973 bà Bình dẫn con trai út tên là Khúc Em thăm em chồng là Lê Tân Mười ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng. Sáng ngày 18/02/1973, Khúc Em ra đường chơi rồi thất lạc. Sau đó, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *