Tìm người thân

MS21621: Hà Thị Nghĩa tìm ba mẹ

Họ và tên: Hà Thị Nghĩa

Năm thất lạc: 1985

Chị Hà Thị Nghĩa

Chị Hà Thị Nghĩa, sinh năm 1985 đăng ký tìm ba mẹ, quê Thanh Hóa.

Năm 1985, chị Hà Thị Nghĩa được mang đến ga Thanh Hóa cho ông Hà Quang Bồi ở Triệu Sơn làm con nuôi. Nay ông Bồi đã mất nên chị Nghĩa không có thông tin để đi tìm gia đình.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]