Tìm người thân

MS7000: Hà Ngọc Lợi tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm quê nội

Năm thất lạc: 1973

Chị Hà Ngọc Lợi sinh năm 1956, mong tìm lại họ hàng bên nội thất lạc từ năm 1973.

Ba chị Lợi là ông Hà Ngọc Khải sinh năm 1914, quê ở Đông Quan, Thái Bình. Ông có ba người em là Hà Ngọc Phương, Hà Thị Quít và Hà Thị Đương. Khoảng năm 1938, ông Khải vào Nam tham gia cách mạng. Một thời gian sau, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Sáng rồi sinh được 5 người con là Hải, Kháng, Chiến, Thắng và Lợi. Gia đình ông sống tại Bạc Liêu. Đến năm 1973, sau khi ông Khải hy sinh, vợ con ông không còn tin tức của họ hàng bên nội ở Thái Bình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]