Tìm người thân

MS10046: Hà Hổ Thực tìm con gái Hà Thị Minh

Họ và tên: Hà Thị Minh

Tên cha: Hà Hổ Thực

Tên mẹ: Hà Thị Lan

Năm thất lạc: 9/12/2000

Ông Hà Hổ Thực tìm con Hà Thị Minh, sinh năm 1977, tại Phú Thọ. Mẹ là bà Hà Thị Lan. Trên chị là anh trai tên Cứ.

Ngày 9/12/2000, chị Minh đi chợ Vèo rồi không thấy về nhà. Vài tháng sau, gia đình nhận được  thư của chị Minh gửi về từ Trung Quốc. Trong thư chị cho biết mình bị một người cùng làng lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]