Tìm người thân

MS19518: Hà Diệu tìm con Hà Trung Thiên

Họ và tên: Hà Trung Thiên

Năm sinh: 1973

Tên cha: Hà Diệu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Huệ

Năm thất lạc: 1973

Ông Hà Diệu mong tìm con Hà Trung Thiên, sinh năm 1973, tại Quảng Ngãi.

Ông Diệu đi lính chế độ cũ, đóng quân tại Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1971, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Huệ. Năm 1973, bà Huệ sinh con trai, ông Diệu tổ chức đầy tháng cho bé và đặt tên con là Hà Trung Thiên. Một thời gian sau ông Diệu chuyển công tác đi nơi khác và bị thương nặng nên mất liên lạc với con trai.

Năm 2000, ông Diệu có về lại Quảng Ngãi tìm con nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *