Tìm người thân

MS22955: H Lim Niê tìm gia đình

Họ và tên: H Lim Niê tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Chị H Lim Niê

Chị H Lim Niê, sinh năm 1975, đăng ký tìm gia đình

Theo lời cha nuôi là ông Y Jao Ksor kể lại. Cuối tháng 12/1975, có hai người vào buôn làng của người Êđê tại Đắk Lắk, nhờ tìm người chăm sóc bé gái sơ sinh. Người phụ nữ gửi kèm theo một chiếc đồng hồ nữ. Nay, chị H Lim Niê muốn tìm lại gia đình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *