Tìm người thân

MS14470: Giáp Văn Phận tìm gia đình

Họ và tên: Giáp Văn Phận

Năm thất lạc: 1945

Ông Giáp Văn Phận

Ông Giáp Văn Phận, sinh năm 1937, quê Bắc Giang mong tìm gia đình. Thất lạc năm 1945.

Ông Giáp Văn Phận nhớ mình là con út trong một gia đình, mẹ mất sớm, trên ông là hai người chị nhưng không nhớ tên. Tháng 4/ 1945, bố ông Phận gửi ba chị em ông ở với người chú ruột để đi làm. Sau đó, người chú ở nhà đã đem 2 chị gái gởi vào chùa, còn ông Phận bị chú để lại ở đầu cầu Bắc Giang, từ đó ông Phận thất lạc gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *