Tìm người thân

MS19838: Georsette Robert tìm mẹ Trần Thị Hồng

Họ và tên: Trần Thị Hồng

Năm sinh: 1929

Quê quán: Quảng Ninh

Tên cha: Trần Hữu Hiền

Tên mẹ: Phạm Thị Nịn

Năm thất lạc: 1954

Gia dinh cu Tran Thi Hong

Cụ Trần Thị Hồng cùng chồng và hai con lúc trẻ

Bà Georsette Robert mong biết tin mẹ Trần Thị Hồng, sinh năm 1929, quê Tiên Yên, Quảng Ninh. Thân sinh là các cụ Trần Hữu Hiền và Phạm Thị Nịn.

Cụ Julien Ariste Robert đi lính Pháp đóng quân tại Việt Nam. Trong thời gian này, cụ Julien chung sống với cụ Trần Thị Hồng rồi sinh được 2 con gái là Odette Robert năm 1949 và Georsette Robert vào năm1950. Gia đình sinh sống tại Hải Phòng.

Năm 1954, cụ Julien đưa 2 con gái về Pháp sinh sống rồi mất liên lạc với cụ Trần Thị Hồng. Nay bà Georsette Robert mong biết thông tin về mẹ và họ hàng bên ngoại của mình ở Việt Nam.

 

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]