Tìm người thân

MS10109: Dương Xuân Ba tìm hai dì Lý Thị Meo và Thông Quế

Họ và tên: Lý Thị Meo

Tên cha: Lý Quý Thiếm

Năm thất lạc: 1945

Ông Dương Xuân Ba

Ông Dương Xuân Ba

Gia đình rất mong biết tin bà Lý Thị Meo, tức Ba Meo và Thông Quế cùng con cháu của hai bà.

Cụ Lý Quý Thiếm là người Hoa, sinh được ba con gái là Ba Meo, Thông Quế và Bồ. Trước năm 1945, cụ Thiếm đi nấu ăn cho người Pháp tại Đà Nẵng.

Không rõ năm nào, bà Meo bỏ nhà đi. Khoảng năm 1944, cụ Thiếm biết tin bà đã lập gia đình và sống tại Bình Định vội vào thăm con. Ở chơi vài hôm, cụ Thiếm ra về sống với người con gái út tên Bồ ở Đà Nẵng. Khi đó, vợ chồng bà Meo ra ga Bồng Sơn tiễn cụ và gửi ít bắp và mỳ khô về làm quà cho các em.

Con gái thứ hai của cụ Thiếm thì gia đình không nhớ tên, nhưng hình như lấy chồng tên Thông Quế nên mọi người vẫn gọi theo tên chồng. Vợ chồng bà Thông Quế sinh sống trên phố Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.

Năm 1945, cụ Thiếm và gia đình người con gái út tham gia kháng chiến rồi mất liên lạc với bà Meo và bà Thông Quế. Nay cụ Thiếm và bà Bồ đã mất, con cháu của bà Bồ rất mong biết tin của bà Meo và bà Thông Quế để gia đình được đoàn tụ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *