Tìm người thân

MS7875: Dương Văn Minh tìm em Dương Thị Thìn

Họ và tên: Dương Thị Thìn

Năm sinh: 1940

Quê quán: Nghệ An

Năm thất lạc: 1944

Ông Dương Văn Minh, sinh năm 1926, rất mong biết tin em gái là bà Dương Thị Thìn, sinh năm 1940, cùng con cháu của bà.

Hai cụ Dương Văn Nghi và Hoàng Thị Đào sinh được 5 người con là Minh, Thìn, Lan, Nghệ và An. Gia đình sinh sống bằng nghề giặt ủi tại Nghệ An. Năm 1944, bà Thìn bị bệnh nặng nên mẹ gửi vào nhà dòng ở Cổng Chốt, thị xã Vinh.

Năm 1955, gia đình quay lại tìm bà Thìn nhưng không gặp do nhà dòng đã giải thể.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *