Tìm người thân

MS19221: Dương Văn Huy tìm con cháu cụ Dương Văn Chàng

Họ và tên: Con cháu cụ Dương Văn Chàng

Năm thất lạc: 1953

Ông Dương Văn Huy rất mong tin cụ Dương Văn Chàng, cùng con cháu của cụ. Mất liên lạc năm 1953.

Cụ Dương Văn Chàng có vợ tên là Nguyễn Thị Hữu, sống ở Hưng Yên. Năm 1933, cụ Chàng đi lính Khố Xanh cho Pháp. Năm 1943, cụ có gửi một lá thư về cho biết  đang ở Sài Gòn. Năm 1953, qua người bạn tên Phó Hiểu cụ gửi lá thư thứ hai cho gia đình rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *