Tìm người thân

MS927: Dương Trung Thành tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: Dương Quang Liêu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Quỳnh

Năm thất lạc: 1975

Anh Dương Trung Thành sinh khoảng năm 1964, tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình thất lạc từ năm 1975.

Theo thông tin mà anh Thành nhớ được. Anh Thành sinh ra trong gia đình có 4 anh em là Dương Trung Thành, Dương Thành Trung , Dương Trí Độ , Dương Độ Trí. Cha mẹ là ông Dương Quang Liêu và bà Nguyễn Thị Quỳnh.

Năm 1975, 4 anh em theo mẹ đi chạy loạn. Khi đi đến cầu Phú Bổn thì gặp giao tranh, mẹ chết ngay trên cầu. Bốn anh em chạy tán loạn rồi thất lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]