Tìm người thân

MS15945: Dương Thị Tài tìm em Dương Thị Nhí

Họ và tên: Dương Thị Nhí

Tên cha: Dương Bảy

Tên mẹ: Tôn Thị Được

Tên anh-chị-em: Tài và Hồng

Năm thất lạc: 1969

Chị Dương Thị Tài

Chị Dương Thị Tài đăng ký tìm em Dương Thị Nhí, sinh năm 1962, quê Quảng Nam. Thân sinh là ông bà Dương Bảy và Tôn Thị Được. Chị em là Tài và Hồng.

Năm 1969, ông Dương Bảy bị bệnh qua đời. Sau đó, chị Dương Thị Nhí bị kiết lỵ nặng nên được lính Mỹ đưa lên trực thăng mang đi chữa bệnh, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *