Tìm người thân

MS7042: Dương Thị Khấn tìm con Nguyễn Anh Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh: 1970

Tên mẹ: Dương Thị Khấn

Năm thất lạc: 1970

Bà Dương Thị Khắn

Bà Dương Thị Khấn

Bà Dương Thị Khấn mong tìm lại con trai mang hai dòng máu Việt- Mỹ tên Nguyễn Anh Tuấn, thất lạc vào năm 1970.

Trước đây, bà Khấn làm việc trong sở Mỹ và chung sống với một người lính Mỹ da trắng. Năm 1970, bà sinh được một bé trai nhưng gia đình không chấp nhận nên bà đành mang cho khi đứa bé mới 3 ngày tuổi. Khi đó, em gái bà tên Cầu đi cùng mẹ là cụ Nguyễn Thị Râng bế đứa bé vào nhà thờ thuộc Dòng thánh Phaolo ở Biên Hòa, Đồng Nai. Khoảng 3 ngày sau, gia đình đến tìm thì được tin đứa bé đã được cho làm con nuôi. Trong sổ bộ lưu lại tên đứa bé do nhà dòng đặt là Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 8/1/1970, nhưng không lưu lại thông tin của người nhận nuôi. Từ đó, gia đình không còn tin tức gì của anh Tuấn nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]