Tìm người thân

MS15636: Dương Thị Hân tìm em Dương Thị Hạnh

Họ và tên: Dương Thị Hạnh

Tên cha: Dương Văn Tức

Tên mẹ: Phạm Thị Hường

Tên anh-chị-em: Dương Thị Hân

Năm thất lạc: 1954

Bà Dương Thị Hân

Bà Dương Thị Hân đăng ký tìm em Dương Thị Hạnh, sinh năm 1948, quê Phú Yên. Thân sinh là hai cụ  Dương Văn Tức và Phạm Thị Hường.

Năm 1954, bà Dương Thị Hạnh được cụ Sở, là dân quân địa phương, dẫn chạy tránh chiến sự. Trên đường chạy trốn, cụ Sở thất lạc bà Hạnh trong rừng. Sau đó, gia đình nghe tin bà Hạnh bị giặc Pháp bắt đi cùng với cụ Đỗ Thị Bán, là người thôn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]