Tìm người thân

MS13846 : Dương Thị Giá tìm con Trần Văn Tuyến

Họ và tên: Trần Văn Tuyến

Năm sinh: 1982

Năm thất lạc: 1994

Ảnh bà Giá

Bà Dương Thị Giá đăng ký tìm con Trần Văn Tuyến, sinh năm 1982, thất lạc năm 1994, tại Thanh Hóa.

Chiều ngày 27/03/1994, Bà Giá cùng các con đi làm cỏ về, nhưng anh Tuyến không về mà sang nhà cậu là Dương Huy Thảo chơi với em Dương Huy Thiện. Sau đó, anh Tuyến đi lùa vịt cho cậu rồi bỏ đi và bặt tin từ ngày đó. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]