Tìm người thân

MS14548: Dương Thị Bích tìm con Dương Thị Hiền

Họ và tên: Dương Thị Hiền

Tên mẹ: Dương Thị Bích

Năm thất lạc: 1975

Bà Dương Thị Bích

Bà Dương Thị Bích đăng ký tìm con Dương Thị Hiền, sinh năm 1972. Quê Sài Gòn.

Năm 1972, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi sinh con gái Dương Thị Hiền được 7 tháng, bà Dương Thị Bích mang con gởi vào một cô nhi viện nhờ nuôi giúp. Sau đó, bà Bích xin vào phụ việc trong cô nhi viện này. Sáng 29/4/1975, bà Bích đến làm việc thì tất cả trẻ em trong cô nhi viện đã được đưa đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *