Tìm người thân

MS5783: Dương Thị Bích Nhung tìm cha Trần Quốc Mận

Họ và tên: Trần Quốc Mận

Năm sinh: 1948

Quê quán: Cây Bông, Dạng Dã

Năm thất lạc: 1970

Chị Dương Thị Bích Nhung tha thiết tìm cha là Trần Quốc Mận, sinh khoảng năm 1948. Ông Mận kết hôn với bà Dương Thị Thơm, quê Bình Định. Năm 1969, ông Mận đi lính chế độ cũ thuộc Sư đoàn 22 đóng quân tại Kontum rồi bặt tin từ ngày đó.
Sau này, bà Thơm cũng đã lên Kontum hỏi thăm nhưng không có thông tin

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]