Tìm người thân

MS20053: Dương Thế Thực tìm anh Dương Thế Đông

Họ và tên: Dương Thế Đông

Năm sinh: 1937

Quê quán: Hà Tây

Năm thất lạc: 1953-1954

Gia đình mong biết tin con cháu ông Dương Thế Đông. Quê Hà Tây. Cha mẹ ông Đông là hai cụ Dương Thế Tùng và Nguyễn Thị Cắc. Dưới ông Đông là các em Liễu, Đào, Tân, Lương và Thực.

Khoảng 1953-1954, ông Đông bị bắt lính rồi bặt tin. Năm 1973, hai con ông Đông là Dương Thế Thanh và Dương Thế Hải gửi thư về quê cho biết ông Đông đã qua đời. Sau đó, gia đình làm thất lạc địa chỉ nên mất liên lạc với các con của ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *