Tìm người thân

MS7602: Dương Tài Đồng tìm cụ Dương Đình Vịnh hay Dương Vịnh

Họ và tên: Gia đình ông Dương Đình Vịnh hay Dương Vịnh

Tên cha: Dương Đình Nhạ

Tên mẹ: Lê Thị Tác

Tên anh-chị-em: Em trai Dương Đình Thịnh, Em trai Dương Nhàn

Năm thất lạc: Không rõ

Gia đình tha thiết mong tin ông Dương Đình Vịnh, tên khác là Dương Vịnh, cùng con cháu cụ Vịnh. Thân sinh của ông Vịnh là hai cụ Dương Đình Nhạ và Lê Thị Tác. Ông Vịnh là con trai trưởng, dưới ông là 2 em Dương Đình Thịnh và  Dương Nhàn (đã mất lúc nhỏ).

Trước đây, ông Vịnh sống cùng gia đình tại Hà Tĩnh. Cha cụ Vịnh từng được vua Hàm Nghi sắc phong là Cửu phẩm lang y. Không rõ năm nào, cụ Vịnh rời quê sang Thái Lan lập nghiệp rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]