Tìm người thân

MS15528: Dương Phúc Khoa tìm bạn Nguyễn Tự Do

Họ và tên: Nguyễn Tự Do

Năm thất lạc: 1967

Ông Dương Phúc Khoa

Ông Dương Phúc Khoa đăng ký tìm bạn Nguyễn Tự Do, sinh khoảng năm 1944, quê Nam Định.

Trước năm 1966, ông Dương Phúc Khoa và ông Nguyễn Tự Do là bộ đội tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1966, ông Khoa và ông Do bị thương nên được đưa ra an dưỡng tại D204, đoàn 200, quân khu 4, Hà Tĩnh. Năm 1967, đoàn 200 thành lập đội chiếu phim, ông Do làm thuyết minh. Cũng trong năm 1967, ông Khoa được chuyển đi nơi khác nên mất liên lạc với ông Do đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *