Tìm người thân

MS15775: Dương Như Xoa tìm anh Dương Ngọc Đài

Họ và tên: Dương Ngọc Đài

Tên cha: Dương Ngọc Đoài

Tên mẹ: Trịnh Thị Cam

Tên anh-chị-em: Tân, Sáp và Xoa.

Năm thất lạc: 1952

Ông Dương Ngọc Đài lúc trẻ

Gia đình đăng ký tìm ông Dương Ngọc Đài, sinh năm 1931, tại tỉnh Sơn Tây cũ. Bố mẹ là hai cụ Dương Ngọc Đoài và Trịnh Thị Cam. Dưới ông Đài là các em Tân, Sáp và Xoa.

Không rõ năm nào, ông Đài đi lính chế độ cũ. Đến năm 1952, được tin ông vào Nam rồi mất tin tức. Sau này, người thân có gặp ông Đài ở quận 3, Sài Gòn. Ông Đài cho biết đã có vợ và 2 con. Gia đình vào tìm ở khu vực quận 3 nhưng không có kết quả.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]