Tìm người thân

MS13629 : Dương Ngọc Hà tìm em trai Dương Ngọc Hiếu

Họ và tên: Dương Ngọc Hiếu

Năm sinh: 2002

Năm thất lạc: 2007

Anh Dương Ngọc Hà tìm em trai cùng cha khác mẹ Dương Ngọc Hiếu, sinh năm 2002, tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cha mẹ là ông Dương Ngọc Hồng và bà Nguyễn Thị Liệu.

Năm 2007, bà Liệu đưa Hiếu về Quảng Trạch, Quảng Bình sinh sống. Sau đó, bà Liệu mất, Hiếu sống với dì là Nguyễn Thị Liễu. Sau này ông Hồng về Quảng Bình tìm con nhưng gia đình bà Liệu không cho biết thông tin về Hiếu. Hỏi thăm xung quanh thì nghe nói Hiếu đã được đưa vào một trại trẻ mồ côi tại Khánh Hòa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *