Tìm người thân

MS14805: Dương Minh Cảnh tìm gia đình

Họ và tên: Dương Minh Cảnh

Năm thất lạc: 1986

Anh Dương Minh Cảnh

Trong ảnh là anh Dương Minh Cảnh mong tìm gia đình. Anh Cảnh nghe mẹ nuôi là bà Dương Thị Măng kể lại, anh sinh năm 1986 tại bệnh viện Trảng Bàng, Tây Ninh. Sau khi sinh con, mẹ anh Cảnh để con tại bệnh viện, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *