Tìm người thân

MS471: Dương Kim Cương tìm con Dương Nhật Ly và Dương Nhật Cẩm Lưu

Họ và tên: Dương Nhật Ly và Dương Nhật Cẩm Lưu

Năm sinh: 1982 và 1985

Tên cha: Dương Kim Cương

Tên mẹ: Trần Thị Sen

Năm thất lạc: 1997

Ảnh Dương Nhật Ly

Dương Kim Cương sinh năm 1950, tìm hai con là Dương Nhật Ly sinh năm 1982 và Dương Nhật Cẩm Lưu sinh năm 1985.

Năm 1978, ông Cương lấy vợ lai Pháp là bà Trần Thị Sen rồi sinh được 2 người con gái là Lưu và Ly.

Năm 1990, bà Sen cùng 2 con và người em nuôi tên là My My làm thủ tục đi nước ngoài theo diện con lai.

Bốn người sang Philippin rồi sau đó được chuyển đến bang Michigan – Hoa Kỳ. Ly và Lưu vẫn gửi thư về cho ông Cương từ địa chỉ 2897 TAFT AVE.S.W #B WYOMING, MI959-2601USA.

Đến năm 1997 thì không nhận được thư của hai con nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *