Tìm người thân

MS11906: Dương Gia Hạnh tìm cha Dương Gia Có

Họ và tên: Dương Gia Có

Quê quán: Sài Gòn

Năm thất lạc: 1970

Anh Dương Gia Hạnh rất mong tìm cha là ông Dương Gia Có, mất liên lạc năm 1970.

scan0001-002

Vợ chồng anh Dương Gia Hạnh

Ông Có là người Sài Gòn. Không rõ năm nào, ông đi lính chế độ cũ đóng quân tại Hàm Tân, Bình Thuận. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Phan Thị Thanh Huệ, bán bánh mì ở gần chỗ ông đóng quân. Năm 1970, bà Huệ sinh được một bé trai đặt tên là Dương Gia Hạnh. Vài tháng sau, ông Có theo đơn vị chuyển đi nơi khác, rồi bặt tin ông từ ngày đó.

Sau này, bà Huệ nghe nói có hai người ở Phan Rí, Bình Thuận đến hỏi thông tin về người thân của ông Dương Gia Có nhưng không gặp được ai nên bỏ đi mà không để lại địa chỉ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *