Tìm người thân

MS144: Đức Minh Ninh tìm cậu Ích và em Hương

Họ và tên: Lưu Hữu Ích

Năm thất lạc: 1954

Ông Đức Minh Ninh tha thiết mong tin cậu là Lưu Hữu Ích, sinh năm 1919, và con trai cụ Ích là Lưu Hữu Hương, sinh khoảng năm 1946.

Năm 1954, cụ Ích và con trai cùng hai người trong làng tên là Lạp và Hoạt rời quê Thái Bình đi làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó. Sau này, cụ Hoạt về quê cho biết. Khi đến nơi mới, mọi người phải ở nhờ nhà cụ Khôi. Sau đó, cụ Khôi đã xin việc cho mọi người bên ấp Tây, ấp Xếp Thịnh ở huyện Bất Bạt, xã Cẩm Giàng cũ. Do phải kiếm kế sinh nhai nên cụ Hoạt cũng mất liên lạc với mọi người.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]