Tìm người thân

MS14474 : Đồng Xuân Trường tìm bố Đồng Xuân Cung

Họ và tên: Đồng Xuân Cung

Tên cha: Đồng Xuân Tiệp

Tên mẹ: Đỗ Thị Chấp

Năm thất lạc: 1991

Anh Đồng Xuân Trường tha thiết mong tin bố Đồng Xuân Cung, sinh năm 1952, quê Hải Dương. Vợ là Nguyễn Thị Dung. Các con là Trường và Trinh.

Ông Đồng Xuân Cung lúc trẻ

Trước năm 1975, ông Đồng Xuân Cung hoạt động cách mạng. Sau đó, ông Cung tình nguyện sang Campuchia. Năm 1980, ông Cung phục viên về Hải Dương và lập gia đình sinh được hai người con con. Năm 1991, ông Cung vào miền Nam lập nghiệp, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *