Tìm người thân

MS13805 : Đồng Thị Nhuấn tìm chị Đồng Thị Nếm

Họ và tên: Đồng Thị Nếm

Năm sinh: 1935

Năm thất lạc: 1961

Bà Đồng Thị Nhuấn đăng ký tìm chị Đồng Thị Nếm, sinh khoảng năm 1935, tại Hải Dương, cùng con cháu của bà. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1943. Mẹ là cụ Nguyễn Thị Thêm

Khi bà Nếm được 8 tuổi thì mẹ cho bà làm con nuôi cho cụ Vũ Ban ở Kinh Môn, Hải Dương. Năm 1961, bà Nếm có gửi thư về cho 3 cậu tên là Chuyện, Nha và Rèn. Trong thư bà cho biết mình đã chuyển vào miền Nam sinh sống từ năm 1954. Kể từ ngày đó, gia đình không có tin tức gì về bà.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *