Tìm người thân

MS14780 : Đồng Thị Mũi tìm chồng Trần Quốc Hưng

Họ và tên: Trần Quốc Hưng

Năm thất lạc: 1991

Bà Đồng Thị Mũi đăng ký tìm chồng Trần Quốc Hưng, sinh năm 1961.
Trước năm 1983, ông Trần Quốc Hưng sinh sống tại Vị Thanh, Hậu Giang. Năm 1983, ông Hưng nhập ngũ và được điều động sang làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia. Năm 1986, ông Hưng lập gia đình với bà Đồng Thị Mũi và sinh được hai người con là Trần Thị Thu Vân sinh năm 1990, Trần Hoài Phong sinh năm 1991. Năm 1991, ông bà chia tay, ông Hưng bỏ về Việt Nam, rồi bặt tin tới nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]