Tìm người thân

MS10886: Đồng Minh Miển tìm bác Đồng Văn Khê

Họ và tên: Đồng Văn Khê

Năm sinh: Khoảng 1920

Quê quán: Hải Dương

Năm thất lạc: Khoảng 1965

Gia đình rất mong biết tin ông Đồng Văn Khê, thường gọi là Khuyến, sinh khoảng năm 1920, tại Hải Dương. Mất liên lạc năm 1965.

Năm 1940-1941, ông Khê cùng em trai là Đồng Văn Chiến rời quê vào Nam làm ăn. Sau khi vào Nam, ông Khê bị bắt đi lính cho Pháp, còn ông Chiến thì đi làm phu cao su, từ đó hai anh em ít có điều kiện gặp nhau. Năm 1965, ông Chiến tham gia hoạt động cách mạng rồi bị đày ra Côn Đảo. Một thời gian sau, ông Chiến được ông Khê bảo lãnh rồi đưa về Sài Gòn. Lúc này, ông Khê đi lính chế độ cũ, cấp bậc Trung tá. Sau đó, hai anh em nảy sinh mâu thuẫn nên chia tay nhau và mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *