Tìm người thân

MS2459: Đoàn Xuân Tính tìm cha Đoàn Xuân Huyền

Họ và tên: Đoàn Xuân Huyền

Năm sinh: 5/11/1957

Năm thất lạc: 2007

Ông Đoàn Xuân Huyền

Ông Đoàn Xuân Huyền

Anh Đoàn Xuân Tính đăng ký tìm cha tên là Đoàn Xuân Huyền, sinh năm 1957, tại Thái Bình.

Tháng 6/2007, hoàn cảnh khó khăn, ông Huyền theo bà Mai Thị Hà sang Ma Cao làm thuê. Thời gian đầu, ông Huyền vẫn liên lạc về nhà cho biết ở Ma Cao dễ tìm việc hơn ở Việt Nam. Khoảng 2 tháng sau, ông nói mình sẽ ở lại Ma Cao kiếm thêm ít tiền để cuối năm về Việt Nam có vốn làm ăn. Nhưng sau lần đó, gia đình không nhận được thông tin gì của ông Huyền nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *