Tìm người thân

MS3436: Đoàn Xuân Thanh tìm hai em Tộ và Gái

Họ và tên: Đoàn Văn Tộ và Đoàn Thị Gái

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Đoàn Khắc Chân

Tên anh-chị-em: Thinh, Nha, Thành, Cơ, Nga, Hanh

Năm thất lạc: 1945

Gia đình đăng ký tìm ông Đoàn Văn Tộ và bà Đoàn Thị Gái. Cha là cụ Đoàn Khắc Chân khi đó có nghề làm hàng mã, tại Nam Định. Các anh chị em là Thinh, Nha, Thành, Cơ, Nga, Hanh, Tộ, Gái.

Tháng giêng năm 1945, khó khăn đói kém, cụ Chân dẫn các con là Nha, Nga và Hanh lên Phú Thọ đi ở giúp việc cho các gia đình ở đây. Khi Cụ Chân quay trở về thì cụ Quy ở nhà đã cho hai người con là Tộ và Gái cho một người Công giáo hoặc một nhà thờ. Nếu còn sống, năm nay ông Tộ và bà Gái cũng hơn 70 tuổi.

Ảnh gia đình

Ảnh gia đình

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *