Tìm người thân

MS11574: Đoàn Văn Lân tìm em Đoàn Văn Hòa

Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa

Năm sinh: 1962

Tên cha: Đoàn Kim Long hay Đoàn Minh Phương

Tên mẹ: Trần Thị Tý

Năm thất lạc: 1963

Ảnh anh Lân, anh Phụng

Anh Đoàn Văn Lân và Đoàn Văn Phụng đăng ký tìm em Đoàn Văn Hòa, sinh năm 1962, tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Cha mẹ là ông Đoàn Kim Long (hay Phương) và bà Nguyễn Thị Tý.

Năm 1963, ông Long mất, bà Tý đưa hai con là Hòa và Cúc xuống nhà thờ An Hải (hay gọi là nhà thờ Con Gà) cho các sơ chăm sóc. Khi đó, bà Tý cũng ở lại đó vài hôm để chăm sóc cho chị Cúc. Một lần, bà Tý tuột tay làm con gái út bị té chết nên bà bỏ đi rồi mất liên lạc với anh Hòa từ ngày đó.

Sau này, anh Lân đi hỏi thăm thì được biết anh Hòa khi đó bị ghẻ lở nên được bà Phan Thị Soạn (hay Bảy Soạn), đưa về nhà thờ An Thượng, Hòa Sơn gửi cho mẹ nhất Rê Xuyên (hay Ray Xuyên ) nhận nuôi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]