Tìm người thân

MS9255: Đoàn Văn Hương tìm cậu Hoàng Khắc Chung

Họ và tên: Hoàng Khắc Chung

Quê quán: Nghệ An tỉnh, Anh Sơn phủ, Lương Sơn huyện, Thuần Trung tổng, Tràng Mỹ xã, Đà Văn thôn

Tên cha: Hoàng Khắc Ngơn

Năm thất lạc: 1941

Gia đình tha thiết mong tin ông Hoàng Khắc Chung, sinh khoảng năm 1924, tại Nghệ An. Cha là cụ Hoàng Khắc Ngơn. Ông Chung là con út trong gia đình có 5 chị em là Tánh, Nguôn, Đằng và Bằng.

Năm 1941, ông Chung được 7 tuổi, cùng 2 chị là Bằng và Đàng đi chợ ở làng Trung Hậu. sau đó, không biết vì sao, bà Bằng bán em trai cho một người đi chợ rồi bặt tin.

Con trai bà Nguôn là Nguyễn Đình Vận cũng lưu lạc từ thuở bé đến năm 1998 mới liên lạc được với người thân ở quê. Cũng trong năm đó, ông về quê và kể lại có gặp ông Chung vào năm 1970 tại Lào. Khi đó ông Chung làm chủ thầu xây dựng nhưng không nhận ra cháu. Khoảng năm 1978, ông Chung sang Thái Lan rồi cùng vợ sang Pháp sinh sống nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]