Tìm người thân

MS8544: Đoàn Văn Dũng tìm mẹ Trần Thị Tuyết

Họ và tên: Trần Thị Tuyết

Năm thất lạc: 1984

Bà Trần Thị Tuyết

Bà Trần Thị Tuyết

Anh Đoàn Văn Dũng đăng ký tìm mẹ là Trần Thị Tuyết, sinh năm 1948, tại Sài Gòn. Bỏ nhà đi năm 1984.

Không rõ năm nào, bà Tuyết kết với ông Nguyễn Văn Tới rồi sinh được 5 người con là Dũng, Hùng, Thắm, Hạnh và Nghĩa. Cả gia đình sinh sống ở quận Bình Thạnh. Khoảng năm 1982, ông Tới đưa các con đi lập nghiệp ở Bình Dương. Sau này, ông quay lại thì nghe nói bà Tuyết đã bán nhà và bỏ đi từ năm 1984.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *