Tìm người thân

MS13574: Đoàn Thông tìm em họ Đoàn Lợi

Họ và tên: Đoàn Lợi

Năm sinh: 1952

Quê quán: Đà Nẵng

Năm thất lạc: 1966

Anh Đoàn Thông

Anh Đoàn Thông đăng ký tìm em họ là anh Đoàn Lợi, sinh năm 1952, tại Đà Nẵng. Thất lạc năm 1966, tại Sài Gòn.

Sau khi bố là ông Đoàn Quy mất, mẹ anh đi bước nữa. Anh Lợi theo bác là Đoàn Yên vào Nam sinh sống. Năm 1966, chiến tranh loạn lạc nên ông Yên để lạc mất cháu trai của mình.

Trước khi mất, ông Đoàn Yên chỉ cho biết là thất lạc anh Lợi tại Sài Gòn nhưng không có thông tin cụ thể để tìm kiếm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]