Tìm người thân

MS17018: Đoàn Thị Vân tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên anh-chị-em: Minh, Hà và Chi

Chị Đoàn Thị Vân, sinh khoảng năm 1968 – 1969, đăng ký tìm gia đình.

Chị Đoàn Thị Vân không nhớ tên lúc nhỏ của mình, nhưng nhớ trong nhà có anh Minh và hai em gái tên Hà và Chi. Năm 1974, chị Vân bị trúng bom nên được trực thăng đưa vào nhà thương để chữa trị rồi mất tin tức gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *