Tìm người thân

MS18391: Đoàn Thị Thi tìm em Đoàn Văn Họa

Họ và tên: Đoàn Văn Họa

Năm sinh: 1955

Tên cha: Đoàn Thích

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lê

Tên anh-chị-em: Cẩm, Kỳ, Thi, Họa, Sĩ, Hoa và Lài

Năm thất lạc: 1972

Ảnh Đoàn Văn Họa

 Ảnh Đoàn Văn Họa

Chị Đoàn Thị Thi đăng ký tìm em Đoàn Văn Họa, hay Tony Hoa, sinh 1955, tại Đà Nẵng. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1972. Anh Họa từng bị áp-xe thuốc nên bị chân to chân nhỏ.

Gia đình ông Đoàn Thích và bà Nguyễn Thị Lê sinh được 7 người con là Cẩm, Kỳ, Thi, Họa, Sĩ, Hoa và Lài. Năm 1972, gia đình cho anh Họa làm con nuôi một sĩ quan Mỹ. Sau khi làm thủ tục tại tòa án quân sự Đà Nẵng, anh Họa theo cha nuôi sang Mỹ sinh sống

Sau đó, gia đình nuôi gửi thư cho biết anh Họa đã đổi tên là Tony Hoa rồi bặt tin đến nay. Gia đình chỉ biết cha nuôi anh Họa có một người con gái tên Bellin.

 

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *