Tìm người thân

MS1261: Đoàn Thị Lệ Hoa tìm hai con Thùy Trinh và Thùy Linh

Họ và tên: Phạm Đoàn Thị Thuỳ Trinh và Phạm Đoàn Thị Thuỳ Linh

Năm sinh: 1973 và 1975

Tên cha: Phạm Tùng

Tên mẹ: Đoàn Thị Lệ Hoa

Năm thất lạc: 1975

Bà Đoàn Thị Lệ Hoa đăng ký tìm hai con tên là Phạm Đoàn Thị Thùy Trinh sinh năm 1973 và Phạm Đoàn Thị Thùy Linh sinh năm 1975.

Bà Hoa kết hôn với ông Phạm Tùng tại Nha Trang. Vì chồng đi lính chế độ cũ nên năm 1973, bà theo chồng chuyển lên Pleiku sinh sống.

Tháng 3/1975, bà Hoa đưa hai con ra phi trường Pleiku để đi về Nha Trang. Hôm đó pháo kích bắn liên tục, mọi người không lên máy bay được. Bà Hoa đành đưa con quay về nhà, nhưng cũng không còn ai ở đây nữa. Khoảng 6,7 giờ tối hôm đó, bà Hoa gặp một nhóm người đi chạy loạn theo đường Phú Bổn nên bà cũng đưa con đi cùng. Bà Hoa dẫn con đi bộ theo đoàn người đến chiều tối hôm sau thì nghỉ lại trên một gò cỏ. Một lúc sau thì bà Hoa ngất đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì không thấy hai con đâu nữa.

Sau đó, bà Hoa được bộ đội đưa trở về Pleiku. Bà đã quay lại tìm con rất nhiều lần nhưng vẫn không có thông tin. Khi thất lạc, chị Trinh được 3 tuổi, trên cổ có đeo dây chuyền. Còn chị Linh mới được 3 tháng tuổi.

Đoàn Thị Lệ Hoa và con Phạm Đoàn Thuỳ Trinh

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *