Tìm người thân

MS3721 : Đoàn Thị Kim tìm anh Chạm, em Diệp

Họ và tên: Đoàn Văn Chạm, Đoàn Văn Diệp

Năm sinh: 1930, 1942

Quê quán: Uông Bí

Tên cha: ông Cai Kinh

Năm thất lạc: 1945

Bà Đoàn Thị Kim

Bà Đoàn Thị Kim

Trong ảnh là bà Đoàn Thị Kim đăng ký tìm anh Đoàn Văn Chạm và em Đoàn Văn Diệp, quê Uông Bí.

Bà Kim là con gái thứ hai trong gia đình có 4 anh em là Chạm, Kim, Chi và Diệp. Bà không biết tên thật của cha mẹ mình là gì, chỉ nghe người ta gọi cha là ông Cai Kinh. Cha mẹ bà Kim đều là công nhân ở mỏ Vàng Danh.

Không nhớ rõ năm nào, cụ Cai Kinh được lệnh chuyển đến mỏ Nho Quan, Đầm Bùn nên đưa cả gia đình đi cùng. Trong thời gian đó, ông Chạm khoảng 15 tuổi thì được cha cho theo học trường Mỹ thuật tại Lào. Sau khi ông Chạm đi học, cụ Cai Kinh lại đưa vợ con chuyển đến làm việc tại mỏ Làng Cẩm, Thái Nguyên. Lúc này gia đình mới nhận được thư của ông Chạm cho hay mình đã đến nơi an toàn.

Năm 1945, chiến tranh đói kém, công nhân mỏ đình công, vợ chồng cụ Cai Kinh đành cho các con đi làm con nuôi ở Đại Từ, Thái Nguyên. Bà Kim và bà Chi được cho làm con nuôi hai gia đình khác nhau nhưng cùng làng nên sau này bà biết được em gái mình đã mất. Còn ông Diệp thì không biết bố mẹ mình đã đưa đi đâu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *