Tìm người thân

MS14732 : Đoàn Thị Kim Cúc tìm bạn Nguyễn Văn Hữu

Họ và tên: Nguyễn Văn Hữu

Năm thất lạc: 1984

Chị Đoàn Thị Kim Cúc đăng ký tìm bạn Nguyễn Văn Hữu, quê Bình Phước.

Năm 1984, chị Đoàn Thị Kim Cúc học khóa 6 trường trung học kinh tế Đồng Nai. Cùng học chung có các bạn Hữu, Ẩn, Trung, Nga, Liên, Mật, Đức, Thế, Hoa, Yến, Điệp, Thuấn, Sen, Bảy, Cúc. Trong đó, anh Nguyễn Văn Hữu được tỉnh Sông Bé cử đi học, rồi bặt tin sau khi tốt nghiệp đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]