Tìm người thân

MS10842: Đoàn Thị Hoa tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Đoàn Văn Lượm

Năm thất lạc: 1969

Bà Đoàn Thị Hoa

Bà Đoàn Thị Hoa đăng ký tìm họ hàng bên nội tại Bến Tre.

Bố bà Đoàn Thị Hoa là cụ Đoàn Văn Lượm, quê Bến Tre. Năm 1954, cụ Lượm đi tập kết ra Bắc, đóng quân tại Thanh Hóa. Tại đây, cụ Lượm lập gia đình với cụ Nguyễn Thị Tường và sinh được ba con là Đoàn Thị Hoa, Đoàn Văn Hồng và Đoàn Văn Nam. Năm 1969, cụ Lượm hy sinh. Nay các con cụ Lượm mong tìm được họ hàng bên nội.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *